Informasjon om 10 prosent fraværsgrense

Regjeringen innførte en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Utdanningsdirektoratet informerer om den nye fraværsgrensen på sine nettsider: Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående opplæring. Hensikten er å forhindre skulk.

Fraværsgrense på 10 prosent

Fraværsgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Unntak

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. (jf. Forskrift for opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

Se også

Fratrekk av fravær

Presentasjon av ny fraværsregel fra foreldremøte 8.9.2016 (pdf)