Elevene i politikk og menneskerettigheter på MiniTinget

POME-klassen dro onsdag 22.03 til Oslo for å være med på MiniTinget på Stortinget. MiniTinget er et interaktivt rollespill hvor elevene får oppleve "hverdagen til en stortingspolitiker".

Elevene ble delt inn i fire fiktive partier, og skulle deretter arbeide for å få partiets forslag vedtatt på MiniTinget. For å få dette til måtte elevene bli kjent med partiets partiprogram, delta på møter i ulike fagkomiteer, svare på forespørsler fra velgere og eksperter, og ikke minst være med på TV-debatt. Til slutt var det stortingsmøte hvor partiene skulle stemme over de ulike forslagene. 

Etter MiniTinget fikk vi en liten omvisning på Stortinget, og fikk også sett noen kjente stortingspolitikere.

En flott og lærerik dag på Stortinget!