Skal du søke lærerjobb?

Les hva fire lærere sier om å jobbe på Nes

Heidi Berge Frogner, underviser i kjemi, matematikk og naturfag
Som lærer på Nes får jeg til enhver tid utfordringer og gode muligheter til å utvikle meg faglig og pedagogisk. Jeg opplever å få støtte hos kollegaer, kontor og ledelse. Nes videregående har flotte, reflekterte elever, og de som trenger ekstra tilrettelegging er glade for å få det. Jeg bor på Frogner og kjører bil til jobben, men siden jeg kjører mot rushtrafikken, går det veldig bra.


Stephan Matheis, underviser i byggfag

Jeg er inne i mitt første år som lærer på Nes og har følt meg velkommen inn i et fantastisk arbeidsmiljø fra starten av. Alle hjelper meg, og det er viktig for en nyansatt. Jeg møter mange utfordringer i jobben, men får støtte overalt. Ingen dører er stengt for meg. Jeg elsker håndverket mitt, og synes det er flott å få jobbe med ungdom som er helt i begynnelsen av fagutdanningen sin.


Bente Rognlien, underviser i helsefag

Nes er en passe stor, kombinert skole, der elevene fra yrkesfag og studieforberedende treffer hverandre i hverdagen. Det er fint for både elever og lærere. Hos oss er vi opptatt av å ta godt vare på elevene. Som kontaktlærer setter jeg stor pris på å ha elevtjenesten, med rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier i ryggen. Og så avdelingslederen min da. Hun er uvurderlig!

 

Sandra Hee Isdahl Kalvenes, underviser i engelsk og samfunnsfag
Jeg hopper på toget fra Oslo til Årnes hver morgen. Lang reisevei? Ja, litt, men det er her jeg vil jobbe! På Nes får jeg tillit til å bli god og autonomi til å bli den læreren jeg vil være. Jeg får utfordringer og ansvar for å løse oppgaver i samarbeid med skikkelig flinke kolleger. I tillegg liker jeg at skolen verdsetter initiativ fra lærerne. Jeg har fått reise til Nepal sammen med elever for å besøke skolens bistandsprosjekt og skal snart til New York på studietur gjennom FN-sambandet.