Elevrådet

Elevrådet samarbeider med skolens ledelse og elevene på skolen, og ivaretar dine rettigheter som elev.

Hvem er elevrådet?

I elevrådet sitter det en tillitselev fra hver klasse. Elevrådet jobber for å forbedre elevenes skolehverdag og samarbeider tett med skolens ledelse og elevene på skolen. Det er elevrådsmøte i midttimen 1-2 ganger per måned.

Miljøarbeiderne er kontaktpersoner for elevrådet. De følger opp, støtter og veileder elevrådet og elevrådsstyret.

Hva gjør elevrådet?

De viktigste sakene elevrådet jobber med er:

  • skolering av tillitselevene - 2 dagers elevrådsseminar ved skolestart
  •  arbeid med skolemiljøtiltak og midttimeaktiviteter
  •  juletalentiaden
  •  felles sommeravslutning i juni
  •  årboka
  •  elevvurdering av læringsarbeidet
  •  elevrettigheter       
  •  deltakelse på seminarer og elevting i regi av elevorganisasjonen
  •  representasjon i skoleutvalget, skolemiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget
  • samarbeid med ledelsen

Elevrådsstyret og utvalg 2017-2018

Elevrådsstyret

Leder: Johannes Ihle, 2STA
Nestleder: Silje Elisabeth Andreassen, 2IFA

Elevrådsstyret leder arbeidet i elevrådet. Styret velges på elevrådets oppstartsseminar i september.

I elevrådet sitter det en tillitselev fra hver klasse. Det er elevrådsmøte i midttimen 1 gang per måned.  

Arbeidsgrupper i elevrådet

Elevrådet oppretter hvert år ulike arbeidsgrupper. Eksempler på disse er:

Midttime- og skolemiljøkomiteen

Midttimekomiteens oppgave er å arrangere aktiviteter i midttimene, eller andre tiltak som bidrar til et godt skolemiljø.

Juletalentiaden

Elevrådet arrangerer juletalentiade i kantina siste skoledag før jul. Elever underholder med musikk, sang, dans e.l. En jury bestående av elever og lærere kårer beste innslag som premieres.

Sommeravslutningen

Elevrådet arrangerer også fellesavslutning for alle elevene siste skoledagen før sommerferien. Det legges opp til idrettsturnering, quiz, leker m.m. Elever underholder fra utescenen med musikk, sang og dans. Elevrådet spanderer grillmat og brus på alle.
   

Kontaktpersoner

077981

Susanne Mobæk

Miljøarbeider

E-post Susanne.Mobak@nes.vgs.no

Tlf: 63912238

181145

Wenche Anita Hageberg

Miljøarbeider

E-post wenche.anita.hageberg@nes.vgs.no

Tlf: 63912238

Elevråd Nes vgs

E-post elevrad@nes.vgs.no