Tillitseleven

Det er viktig å velge en tillitselev som vil gjøre en god jobb for klassen og være bindeleddet mellom klassen og elevrådet.

Alle klasser velger tillitselev innen 8. september.

Alle tillitselevene blir innkalt til elevrådsseminar i slutten av september. Der blir de godt kjent og skolert i elevrådsarbeid, elevrettigheter og aktiv elevmedvirkning.

To ganger i året har alle tillitselevene avdelingsvis møte med skolens ledelse. Der gir tillitselevene tilbakemeldinger om klassemiljø, læringsmiljø og andre viktige problemstillinger.

Elevrådet har eget kontor hvor styremøter avholdes en gang pr. uke. Elevrådskontoret har inngang fra vestibylen. På skolens hjemmeside, og elevrådstavla vil du finne informasjon om og fra elevrådet. Tillitselevene får i tillegg nødvendig informasjon via mail og facebook.

Ta kontakt med oss i elevrådet eller miljøarbeiderne dersom du lurer på noe, har forslag til saker vi bør ta opp eller hvis du har lyst til å være med i gruppene.

Vi trenger engasjerte tillitselever!

Still til valg som tillitselev eller meld deg til en arbeidsgruppe – det er lærerikt og gøy!

Kontaktpersoner

181145

Wenche Anita Hageberg

Miljøarbeider

E-post wenche.anita.hageberg@nes.vgs.no

Tlf: 63912238

077981

Susanne Mobæk

Miljøarbeider

E-post Susanne.Mobak@nes.vgs.no

Tlf: 63912238