Råd og utvalg

Skoleutvalget (SU)

Folkevalgte:
Liv Gustavsen, vara: Finn Terje Tønnesen
Jørn Fraurud, vara: Tonje Brenna

Fra skolens ledelse:
Torill-Marie Hauglid (leder)
Tor Arne Myhrvold

Ansattes representanter:
Fredrik Dahlen, vara: Marilyn Førsund
Vidun Nordli, vara: Susanne Mobæk

Elevrepresentanter:

  1. Marie Bugge, 1STC
  2. Lene Kjørstadmoen, 3STC

Vara:
Simen Varvik, 2DEA

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Fra skolens ledelse:
Torill-Marie Hauglid
Tor Arne Myhrvold
Ann-Helen Lang

Ansattes representanter:
Olav Røthe Søbakk, vara: Sissel Solvåg
Vidun Nordli, vara: Torun Svendsen

Hovedverneombud:
Rune Tommelstad (leder) 

Skolens miljøutvalg (SMU)

Fra fylket:
Torill-Marie Hauglid

Ledelsens representant:
Anne Cathrine Marstein

Ansattes representant:
Susanne Mobæk

Elevrepresentanter:
1. Simen Varvik 2DEA
2. Marius Nordli 2STA
3. Jens Gunnar Rødtang 2EEA
4. Martine Hagen 3IFA

Vara:
Markus Gjervik 1EFB
Henrik Lie Hansen 2IFA