Rektor og ledelse

Rektor: Anna Helene Teien

Assisterende rektor: Tor Arne Myhrvold

Utviklingsleder: Roy Dorholt

Administrasjonsleder: Ann-Helen Lang

Økonomileder: Maren Opperud Eidskrem

Avdelingsledere:

  • Bygg- og Anleggsteknikk: Roy Dorholt
  • Elektrofag og Helse- og oppvekstfag: Steinar Andersen
  • Studiespes. og Idrettsfag: Astrid Thesen Lunder
  • Studiespes. og Idrettsfag: Birgitt Marie Svestad Larshus