Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag passer for deg som ønsker å tilegne deg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktig i arbeidet med andre mennesker. Det er viktig at du liker å gi omsorg til andre og er opptatt av god helse.

På Helse- og oppvekstfag lærer du blant annet:

 • Å bry deg om og ta hensyn til andre mennesker
 • Om helse og livsstil
 • Hvordan kroppen fungerer
 • Å kommunisere og samarbeide med andre mennesker i ulike livssituasjoner
 • Hvordan du utøver et yrke innenfor helse- og sosialtjeneste
 • Om hva det vil si å arbeide innenfor helse- og sosialsektoren

Ved Nes videregående skole tilbyr vi:

Vg1:

 • Helse- og oppvekstfag

Vg2:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helsearbeiderfag

Etter at du har fullført Vg2 kan du søke om læreplass. Lærlingeperioden er 2 år. Etter læretida kan du søke inntak til 4. påbyggingsår.

Etter fullført Vg2 kan du også søke om inntak til påbygging til generell studiekompetanse Vg3.

Eksempler på aktuelle yrker for deg som velger Helse- og oppvekstfag:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Hudpleier
 • Fotterapeut
 • Ortopeditekniker
 • Ambulansearbeider
 • Apotektekniker
 • Tannhelsesekretær

 Elevene sier:

«Jeg trives godt på helse- og oppvekstfag fordi vi har flinke og engasjerte lærere som viser at de bryr seg om deg,  og de er flinke til å tilrettelegge undervisningen for oss.»

«Det er veldig godt miljø i klassen og lærerne varierer undervisningen og gjør fagene morsomme».  

«Vi har mye praksis og vi får jobbe med mennesker med ulike behov»

«Vi lærer mye spennende om kroppen og om mennesker».

 

Kontaktperson

Stina Haukerud Bekken

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post stina.haukerud.bekken@nes.vgs.no