Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag

Trivsel, samhold, læring! Ønsker du en variert hverdag med spennende opplevelser, mye trening med god oppfølging i et godt miljø, og alle muligheter åpne for videre studier? Da er tre uforglemmelige år som elev ved Idrettsfag på Nes videregående skole en god mulighet for deg!

Hva lærer du?


På Idrettsfag står idretten i sentrum. Vi har en allsidig aktivitetsplan og du får innføring i de tradisjonelle til nyere og mer moderne idrettene. Som elev får du være med på å påvirke hvilke idretter du får prøve deg i. Du vil få trening i å lede andre i faget treningsledelse. Her har vi praktiske økter både på medelever og yngre deltakere på barne- og ungdomsskoler.
I tillegg til praktiske fag vil du lære om kroppens oppbygning, hvordan den fungerer og hvordan du bør trene for å nå de målene du ønsker. Du vil også få lære om idrettens plass i samfunnet og hvordan idretten kan bidra som underholdning, sosialiserings- og helsefremmende arbeid.
I løpet av skoleåret deltar vi på ulike arrangementer/konkurranser som for eksempel kvalifisering til NM for videregående skoler.


Veien videre


Etter tre år på Idrettsfag får du generell studiekompetanse. Det betyr at du er kvalifisert til å fortsette ved de aller fleste høyskoler og universiteter. Som elev på Idrettsfag får du tre uforglemmelige år som gir minner og erfaringer til å ta med seg videre i fremtiden. Se også vilbli.no

 Elevene sier:

«Det er veldig motiverende å gå på idrettsfag. Jeg får drive både med det jeg liker best, nemlig å trene, samtidig som jeg får et godt grunnlag til å studere videre. På idrettsfag blir det et godt klassemiljø fordi vi er så mye på tur sammen. Idrettsfag på Nes videregående har gode lærere og man blir sett og hørt»

«Ved å gå idrettsfag fikk jeg drive med idretten min på dagtid, med god veiledning av kvalifiserte lærere. Når det i tillegg er minnerike turer og god variasjon i teoriundervisningen, kan jeg virkelig anbefale det å gå idrettsfag»

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studieforberedende og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217