TAF: Tekniske og allmenne fag, bygg- og anleggsteknikk

Ønsker du et opplæringstilbud som både fører til studiekompetanse og yrkeskompetanse som tømrer, murer eller betongarbeider?

Lærer Gunnar Bekkevold reiser på bedriftsbesøk  og følger opp lærlingene i TAF (Tekniske og allmenne fag - bygg- og anleggsteknikk). Denne gangen gikk turen til Evy Bjørnsen som arbeider i Lørenskog.

Evy Bjørnsen
På bildene ser du Evy som har valgt
tømrerfaget i TAF-programmet
 Evy Bjørnsen
Her arbeider hun på boligblokker i
Lørenskog sammen med tømrerbas
Morten Elvhaug.
 Evy Bjørnsen


Evy Sier: "Jenter, velg en utdannelse som gir både yrkes- og studiekompetanse".

Tradisjonelt er dette et mannsdomienert yrkesvalg, men bygg- og anleggsbransjen trenger og ønsker jenter med fag- eller svennebrev og høyskoleutdanning. Evy  går i 3TAF og arbeider hos Agathon Borgen AS.  Hun er meget førnøyd med bedriften, skolen og yrkesvalget. Det å kombinere praktisk arbeid med teori og ha lærlingerstatus er noe hun svært gjerne anbefaler jenter å gjøre.