Læreplassgaranti

En ny samarbeidsavtale mellom fire opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk og Akershus fylkeskommune gir læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass. Elever på Nes videregående skole er en del av denne avtalen.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Akershus fylkeskommune som skoleeier og fire opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk. Opplæringskontorene er: Murmesternes forening Oslo (opplæringskontor for murfaget i Oslo og Akershus), Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Lærling Øst og BYGGOPP (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk). Murmesternes forening Oslo, Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus og Lærling Øst gir i denne avtalen læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass.

Avtalen har som formål å forplikte partene til å samarbeide for å få flere læreplasser innen bygg- og anleggsbransjen gjennom å:

  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
  • lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk ved de deltakende skolene
  • å øke rekrutteringen til flere lærefag innen utdanningsprogrammet
  • å øke søkningen til bygg og anleggsteknikk i Akershus fylkeskommune

For å kvalifisere til læreplassgaranti må elevene oppfylle følgende kriterier:

  1. Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  2. Alle fagene må være bestått
  3. I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  4. Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2
  5. Vise motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2

En presentasjon av læreplassgarantiavtalen