Bistandsprosjektet "Sjef i eget liv"

Elevene ved Nes videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Strømmestiftelsen og samlet inn penger til deres prosjekter. Fra skoleåret 2017/2018 støtter elevene Strømmestiftelsens nye innsamlingskonsept «Sjef i eget liv».

«Sjef i eget liv» er en ettårig utdanning for ungdom, primært jenter, i alderen 13-19 år som har sluttet på skolen eller ikke har hatt mulighet til å få skolegang grunnet fattigdom. Ungdommene får gjennom programmet kunnskap om blant annet helse og hygiene, medgift og barneekteskap, trafficing og prostitusjon. Og de får lære om egne rettigheter. Ungdommene får en yrkesopplæring og hjelp til å starte opp en liten virksomhet med mulighet til å tjene egne penger. På denne måten kan de lære å bli «sjef i eget liv».

I februar 2018 reiste to av våre elever og en lærer på prosjektreise med Strømmestiftelsen til Nepal. Her fikk de blant annet besøke prosjektet Samvad, som er del av «Sjef i eget liv», og de fikk besøke et område som har blitt fritt for barneekteskap.

Elevene har en egen bistandskomite. Gjennom skoleåret arrangeres aktiviteter for å skape bevissthet om prosjektet og samle inn penger. I oktober er det temadag hvor alle elever får informasjon om prosjektet og deltar på ulike aktiviteter. I november er det «Gi en dag». Da skaffer alle elever seg arbeid for å samle inn penger til «Sjef i eget liv». Det arrangeres også natt-turnering, sponsorløp, kakesalg eller annet hvor overskuddet går til bistandsprosjektet. Ta gjerne kontakt med bistandskomiteen via deres facebookside (Bistandskomiteen – Nes videregående skole). Her kan du også lese mer om bistandsprosjektet.