Nyheter

Til foresatte

Viken fylkeskommune har fra 13.mars og frem til påske stengt de videregående skolene for å hindre spredning av Covid-19 viruset, og undervisningen og opplæringen flyttes nå over til digitale flater.

Group Of Teenager Isolated Sitting On White Background

Digital undervisning for elever

I perioden 13. mars - 3. april er det undervisning og opplæring hjemmefra.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Koronaviruset; endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet.

New York leverte!

Besøk i FN-bygningen, den norske FN-delegasjonen, byvandring og servering på suppekjøkken for hjemløse er noen av aktivitetene elevene har gjennomført.

Ellis Island

Studietur til New York

Samfunnsvitenskapsklassen, 3STC, ved Nes videregående skole er denne uka på studietur til New York.

Toppidrett håndball på cup

Tidlig tirsdag morgen dro toppidrett håndball inn til Ekeberghallen for å delta på cup for videregående skoler i Oslo og Viken.

Angående skoletrusler

Åpen skole tirsdag 21. januar

Vil du besøke et eller flere av våre utdanningsprogram en vanlig skoledag?