Nyheter

Elever fra 1STA bryner seg på budsjettposten.

Sjef i eget liv

Tirsdag 5. november arrangerte bistandskomiteen årets temadag «Sjef i eget liv». På planen denne dagen stod det to foredrag og to økter med ulike rebusoppgaver.

Biologi 2 på ekskursjon

Biologi 2 har planlagt og gjennomført feltstudier av biotiske og abiotiske faktorer i et fjelløkosystem på Øystre Slidre. Studiet ble gjennomført fra et høydehus på 1100 moh.

De to skolepsykologene Kristine Bøe og Eline Balsnæs skal bidra til å styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse ved de videregående skolene på øvre Romerike. Ordningen er en del av et treårig prøveprosjekt i Akershus fylkeskommune.

Egne skolepsykologer skal styrke skolehelsetjenesten

Fra høsten 2019 skal psykologene Kristine og Eline bidra til å styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse ved de videregående skolene på øvre Romerike.

Filosofidag for elever i programfaget Historie og filosofi

Onsdag 20. mars arrangerte Filosofiforeningen en egen filosofidag for elever i programfaget Historie og filosofi.

Biologi 1

Elevene i biologi 1 har visualisert filtrasjon- og absorpsjons-prosessene i ekskresjonssystemet ved hjelp av kaffefilter, svamp og akvariegrus.

Solfangeranlegget til 30 millioner

Akershus energipark

Vg1 studieforberedende har vært på besøk hos Akershus energipark for å få informasjon om fjernvarmeanlegg og bruk av ulike energikilder.

Nattcup i volleyball 8/2-19

I tradisjonen tro arrangerte bistandskomitèen ved Nes vgs Nattcup i volleyball til inntekt for prosjektet vi støtter i Nepal.

Sølv i Akershusmesterskapet i faget elektriker

Onsdag 7. februar ble det avholdt Akershusmesterskap ved Skedsmo videregående skole. Elever fra Vg2 Elenergi ved Nes vgs stakk av med sølvmedaljen.

Skolerevy

Tradisjonen tro setter elever fra 3.klasse studiespesialisering ved Nes videregående opp skolerevy. Årets forestilling er den 10.i rekken, og elevene lover oss 10deNes revy! Forestillinger på Nes kulturhus onsdag 30.1 og torsdag 31.1. Billetter kan kjøpes på www.neskulturhus.no

Dette er lyden av yrkesfag!

1. mars er søknadsfristen for søknader til videregående skole. Med yrkesfag får du mulighet til å utdanne deg til over 170 ulike yrker! Se vår video og bli inspirert!