Foreldremøte for foreldre til 2019-russen.

Russetiden - en velfortjent markering blott til lyst?
Nes vgs inviterer til foreldremøte mandag 8.4. kl. 18:00-19:30

Russefeiringen 2019 er snart i gang. De fleste av våre avgangselever skal delta i russefeiringen, som markerer at 13 års skolegang nå snart er over.

Skolen vektlegger å ha god dialog med russen før og i løpet av russetiden. Det er viktig for skolen å sørge for at russen er mentalt forberedt på utfordringer de vil møte i russetiden, slik at de er i stand til å foreta selvstendige og bevisste valg.

Skolen inviterer til et møte for foreldrene til 2019-russen, der vi blant annet vil orientere om vårt arbeid for at feiringen skal bli en positiv opplevelse for alle som deltar. Hensikten med møtet er å bidra til økt kunnskap om mulige utfordringer knyttet til den forestående russefeiringen.

Fra skolen vil ledelsen, miljøarbeider og helsesykepleier delta. I tillegg vil Gunnar Foseid fra Nes lensmannskontor være til stede. Representanter fra russestyret er invitert til å delta på møtet.

Vel møtt!


Torill Hauglid
Rektor Nes vgs