Egne skolepsykologer skal styrke skolehelsetjenesten

Fra høsten 2019 skal psykologene Kristine og Eline bidra til å styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse ved de videregående skolene på øvre Romerike.

De to skolepsykologene Kristine Bøe og Eline Balsnæs har begge 60 prosent stilling tilknyttet fem videregående skoler på øvre Romerike. Her skal de samarbeide tett med helsesykepleier og skolen forøvrig for å forebygge psykisk uhelse blant elevene.

Ordningen er del av et treårig prøveprosjekt igangsatt av Akershus fylkeskommune, som finansierer skolepsykologstillingene i samarbeid med Ullensaker kommune. 

Som del av prosjektet skal skolepsykologene bidra til å bygge opp et psykisk helseteam, der skolen, veiledningssenteret i regionen og andre relevante parter bidrar inn for å sikre tidlig innsats rundt elever som trenger støtte. Målet er at flest mulig skal kunne nyttiggjøre seg opplæringen.

Det er skolehelsetjenesten som melder inn saker til psykisk helseteam. Elever og foresatte må henvende seg via skolehelsetjenesten.

Les mer om skolepsykologene og psykisk helseteam.

Mer om prøveprosjektet

  • Treårig prøveprosjekt i regi av Akershus fylkeskommune, i samarbeid med Ullensaker kommune. 
  • Finansierer 2 x 60 prosent psykologstillinger i tre år. De øvrige stillingsprosentene er knyttet til i Ullensaker kommune.
  • Stillingene fordeles på 5 videregående skoler på øvre Romerike: Hvam, Nes, Jessheim, Eidsvoll og Nannestad
  • Innebærer opprettelsen av et psykisk helseteam, som skal jobbe tverrfaglig for å sikre tidlig innsats rundt elever og elevgrupper som trenger det.