Biologi 2 på ekskursjon

Biologi 2 har planlagt og gjennomført feltstudier av biotiske og abiotiske faktorer i et fjelløkosystem på Øystre Slidre. Studiet ble gjennomført fra et høydehus på 1100 moh.

Klassen forsøkte bestige topper i høyalpin sone, men ble stadig slått tilbake av uvillig vær. De klarte likevel å beveget seg helt på yttergrensen av planteorganismenes leveområder, ved å substituere høyalpine soner med nordvendte rabber i mellomalpin.

De har også måttet vade over ville og iskalde stryk for å komme til undersøkelsesområdene. Compeed og mental trening har vært nødvendig for gjennomføring av de mest utfordrende etappene. Strålende arbeidsinnsats, god faglig fordypning og helt klart et minne for livet.

Årets elever kan dessuten skilte med tidenes beste resultat på den avsluttende artsprøven. Gratulerer!