Sjef i eget liv

Tirsdag 5. november arrangerte bistandskomiteen årets temadag «Sjef i eget liv». På planen denne dagen stod det to foredrag og to økter med ulike rebusoppgaver.

På Nes vgs har vi en bistandskomitè bestående av to ledere, to nestledere og en arbeidsgruppe. Disse elevene har i samarbeid med noen ansatte jobbet i fire uker med planleggingen av årets temadag. 

Dagens innhold for elevene var to foredrag og seks rebusposter. Vi møtte mange engasjerte elever rundt på huset denne dagen.

Neste aktivitet i bistandsprosjektet vårt er aksjonsdagen vår Gi en dag 29/11. Her skal elevene ut i jobb og gi sin dag til prosjektet vårt i Nepal. Dette prosjektet heter Samwad og er et livsmestringskurs som skal bidra til at barn og unge kan bli mer selvstendige og sjef i eget liv. 

Du kan lese mer om Samwad her