Angående skoletrusler

Truslene som er mottatt ved skoler rundt i landet i går og i dag, inkludert vår skole, er vurdert av politiet til ikke å være reelle. På politiets anbefalinger opprettholder vi normal skoledag, og gjennomfører planlagte arrangementer på vanlig måte.

 

Ved endringer i situasjonen vil det legges ut ny informasjon her – etter samråd med politiet.

 

Har du spørsmål om dette ta kontakt med rektor eller assisterende rektor.