New York leverte!

Besøk i FN-bygningen, den norske FN-delegasjonen, byvandring og servering på suppekjøkken for hjemløse er noen av aktivitetene elevene har gjennomført.

Samfunnsvitenskapsklassen, 3STC, ved Nes videregående skole har vært på studietur til New York.  Denne klassen har gjennom tre år hatt mye fokus på internasjonale forhold, kultur, engelsk og tverrfaglighet.  De har jobbe mye med FNs ulike oppdrag, og det har hele tiden vært et mål å besøke FN-hovedkvarteret i nettopp New York. 

Denne uka har de fått påfyll av kunnskap gjennom blant annet besøk i FN-bygningen og den norske FN-delegasjonen, byvandring i ulike bydeler på nedre Manhatten, servering på suppekjøkken for hjemløse, Museum of Modern Art(MoMA) og Ellis Island. I tillegg har det også vært tid for opplevelser som basketballkamp i Madison Square Garden, litt sight-seeing og shopping på Fifth Avenue.