Koronaviruset; endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet.

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Skolen ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – enten de har symptomer eller ikke.

Skolen følger dermed opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen reduseres, av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skolen snarest mulig.

Friske elever eller ansatte i karantene

  • Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.
  • Friske ansatte uten symptomer på smitte opprettholder så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre.

Hold deg oppdatert

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Viken fylkeskommune legger hele tiden Folkehelseinstituttets informasjon til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar om korona og covid-19 på Helsenorge.no.

Har du spørsmål, ta kontakt med rektor Torill Hauglid, tlf. 63 91 22 11 eller 951 42 792.

Kontaktperson

Torill-Marie Hauglid

Rektor

E-post Torill-Marie.Hauglid@nes.vgs.no

Tlf: 63912211