Digital undervisning for elever

I perioden 13. mars - 3. april er det undervisning og opplæring hjemmefra.

Det er nå besluttet fra skoleeier i Viken fylkeskommune at alle videregående skoler i Norge skal holde stengt frem til påske. Det betyr at opplæringen i denne perioden ikke vil foregå på skolen som vanlig, men via såkalte digitale flater. 

Du vil derfor trenge både PC og skolebøkene dine. Dersom du ikke har fått tatt meg deg det du trenger hjem så kan du komme til skolen for å hente dette. Det vil alltid være noen til stede på skolen mellom 08.10 og 15.30. Om du er syk, så send gjerne noen andre til skolen for å hente tingene dine. 

Dette medfører noen nye rutiner både for deg som elev og for lærerne, og det aller viktigste er at du logger deg inn på It's learning hver morgen kl 08.10 og følger med på hva læreren legger ut der. Dersom du er vant til å bruke Teams eller OneNote med klassen din, så vil læreren din også kommunisere med deg der. Husk å laste ned It's- Learning-appen på telefonen. Det er ikke her du skal gjøre skolearbeid, men det vil gjøre det lettere å følge med på beskjeder.  

Det er viktig å understreke at du skal ha opplæring selv om skolen er stengt og at du må være aktivt deltakende selv om du er hjemme. 

Det er laget en halvårsplan i de fleste fag, og denne vil bli fulgt så langt det er mulig. Læreren vil gi deg informasjon på It's-learning om hva du skal gjøre i det enkelte faget og du vil få beskjed om når læreren er tilgjengelig på telefon, på Skype eller når du kan forvente tilbakemelding på meldinger du sender etc. I utgangspunktet så er læreren tilgjengelig og legger ut fagstoff i henhold til timeplanen, men det kan hende at dette ikke alltid lar seg gjøre. Dersom læreren har undervisning live, for eksempel på Skype, så vil dette alltid skje på det tidspunktet når faget ligger i timeplanen. Du får beskjed om dette, slik at du kan være pålogget. 

Når læreren gir beskjed om at det skal leveres inn oppgaver eller lignende, så må du gjøre disse. Dette er en god måte for læreren å veilede deg på, og det er også viktig at læreren får et riktig vurderingsgrunnlag på deg frem mot standpunktkarakter. Det vil bli sendt ut varsler på samme måte som tidligere og det er viktig at du gir beskjed til kontaktlærer og til faglærer dersom du er syk og ikke kan delta i undervisningen hjemmefra.  

Vi forstår at det kan være utfordrende for deg å ikke kunne møte på skolen som vanlig, men vi er sikre på at vi skal få til dette på en god måte sammen. Lurer du på noe så ta kontakt med kontaktlæreren din eller med skolen direkte på telefon 63 91 22 00 eller post@nes.vgs.no

Eksamen, standpunktkarakterer og vitnemål

Det er naturlig at det er mange spørsmål om hva som kan skje med eksamen og standpunktkarakter. Utdanningsdirektoratet kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Følg informasjonen på utdanningsdirektoratets nettsider.

PC og tilgang til It’s learning

Dersom du har problemer med å komme deg inn på It’s learning så kontakt kontaktlæreren din eller skolen på mail post@nes.vgs.no eller på telefon 63 91 22 00. Om PC-en din skulle havarere så har vi PC-er til utlån på skolen som du kan låne. Kontakt kontaktlæreren din eller vår IKT ansvarlige Kjell Ivar Østtorp på telefon 63 91 22 54.