Til foresatte

Viken fylkeskommune har fra 13.mars og frem til påske stengt de videregående skolene for å hindre spredning av Covid-19 viruset, og undervisningen og opplæringen flyttes nå over til digitale flater.

Viken fylkeskommune har fra 13.mars og frem til påske stengt de videregående skolene for å hindre spredning av Covid-19 viruset, og undervisningen og opplæringen flyttes nå over til digitale flater.  Elevene vil kommunisere med lærerne via læringsplattformer som It's learning og Teams og har fått beskjed om hvordan dette vil foregå.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det vil være anledning til å hente utstyr som elevene trenger for å jobbe med skolearbeidet. Dersom eleven er syk eller i karantene må dette utstyret hentes av noen andre.

Vi oppfordrer de foresatte om å bistå elevene med skolearbeidet i den utstrekning det er mulig, og oppmuntre dem i en skolehverdag som nå blir annerledes enn den vi er vant til. Vi takker på forhånd for at dere  foresatte hjelper oss med dette.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med avdelingsleder ved den avdeling din elev tilhører, eller direkte med rektor Torill-Marie Hauglid 951 42 792 eller assisterende rektor Anne Tronvoll 91551073

Se mer om hvordan Viken fylkeskommune følger situasjonen med koronaviruset  https://viken.no/om-fylkeskommunen/beredskap/