Til elever og foresatte

Regjeringen har nå gitt beskjed om at skolene skal åpne igjen for yrkesfagelevene i Vg2 fra 27. april. Les mer her

Regjeringen har nå gitt beskjed om at skolene skal åpne igjen for yrkesfagelevene i Vg2 fra 27. april.  På Nes vgs vil dette si Vg2-elevene på Elektrofag, Bygg og anleggsteknikk og Helse-og oppvekstfag. Begrunnelsen er at elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. Det betyr at dersom du går på Vg2 yrkesfag så vil programfagsopplæringen starte igjen 27.april på skolen. Det er viktig å understreke at helse og smittevern vil være avgjørende for at dette skal la seg gjennomføre, og det utarbeides derfor nasjonale retningslinjer for hvordan dette skal ivaretas. Fellesfagene skal fortsatt gis som digital opplæring.

På Nes vgs vil vi derfor komme tilbake til deg som er yrkesfagelev på Vg2 med informasjon om hvordan programfagsopplæringen skal organiseres. For alle andre elever, og i alle andre fag, fortsetter den digitale undervisningen frem til ny beskjed gis.