Her finner du informasjon om når de ulike klassene skal være på skolen. Oppdateres jevnlig.

Alle klasser vil ikke være til stede hver dag, det legges fortløpende ut en oversikt over når de ulike klassene skal være tilstede her.

Du skal følge ordinær timeplan fremover, enten det er via digital opplæring eller fysisk fremmøte på skolen. Det er viktig at vi klarer å holde 1-meters avstand til hverandre, og vi må derfor flytte undervisningen til klasserom hvor dette er mulig. Hvilke rom de forskjellige klassene skal være i kommer det en egen oversikt over på It’s learning. Du vil også få beskjed av kontaktlæreren din, og du blir informert om hvor du skal være når du kommer på skolen.

Det er laget en egen smittevernveilder for Nes vgs og den finner du her. Læreren du har i første time når du er tilbake på skolen vil gå igjennom denne med deg, og det er viktig at du setter deg godt inn i hvilke tiltak skolen setter i gang. Det viktigste du kan gjøre som elev er å holde avstand, sørge for å vaske hendene ofte samt å holde deg hjemme dersom du er syk. For å unngå smitte så vil det ikke være mulig å bruke elevskapene så du må ta med deg det utstyret du trenger til skoledagen hjemmefra. Kantina vil være åpen fra 09.00 – 14.00 (til kl 13 på onsdag og fredag), men her vil det være en begrensning på hvor mange som kan oppholde seg samtidig.

Under filer på høyre siden finner du oversikt over når de ulike klassene skal være på skolen.