Retningslinjer for å ivareta smittevern om bord i skoletransporten etter gjenåpning av skolen.

Ruter har sammen med våre operatører gjort tilpasninger for å sikre at smittefaren er redusert på bussene som benyttes til skoleskyss. Dette er tiltak som både skal ivareta smittevern for elever og førere. Disse tiltakene medfører også noen nye reisevaner for elevene som benytter skoleskyss.

Retningslinjer under skoleskyss:

  • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Dersom det blir oppdaget at eleven er syk på skolen skal skoleskyss ikke benyttes som hjemtransport. Skolen vil da ta kontakt med foresatte som må sørge for transport hjem.