Å se er å lære!

Elevene fra Vg3 Medier og kommunikasjon "ser og knipser" på Historisk museum. Slik forbereder de seg til å skrive tverrfaglig artikkel i historie og norsk.

- Spennende, sier Daniel Solberg. - En bedre måte å lære på, supplerer Lisa Kløfta, og mener hun lærer mer når hun kan se gjenstandene. Medie- og kommunikasjonene ser gjennom kameraene sine. Knipeslydene følger skrittene deres gjennom museumssalene.

Hva gjør dem så ivrige? På Historisk museum? Elevene skal skrive en tverrfaglig artikkel i norsk og historie. Temaet er europeisk påvirkning, kulturelt og økonomisk, i middelalderen. Målet er at elevene skal utvikle skriftlig kompetanse i å argumentere.

- Her er en historisk faktafeil, utbryter Lars. En vikinghjelm med vinger. Forklaringen henger like ved: Dette er et eksempel på at vikingtida er blitt brukt og misbrukt for å styrke nasjonale følelser hos nordmenn.

- Dette er interessant, sier Sven Arid Øversjøen, og peker på en plakat der hakekorset er brukt som kjærlighetssymbol. Men det var før nazistene tok det i bruk til sine formål.

Historien er altså noe folk bruker, og misbruker. Historie er ikke en død ting. Å se gjør det lettere for oss å skrive, sier medieelevene, som rakk en hamburger før togturen hjem.

P.S. Visste du at engelskmennene klaget på at vikingene var for rene? Vikingene bader hver uke!