Språkekskursjon til Wien for tyskelevene i vg2 ST/ID

I uke 11 gjennomføres tyskundervisningen til vg2 ST/ID i Wien. Her kan du se bilder fra oppholdet.