Forfatterbesøk på Nes videregående skole

Torsdag 19. mars gjestet forfatter Vigdis Hjorth og aktivist/forfatter Amal Aden skolen i regi av Den kulturelle skolesekken-

Publikum fikk oppleve to engasjerte og engasjerende kvinner i et sterkt foredrag som strakte seg fra Adens flyktningehistorie, via veien inn i litteraturen og skriving, til medmenneskelighet, kultur og ukultur. Hjorth og Aden appellerte begge til unge menneskers ansvar for å bry seg og inkludere  hverandre i hverdagen.