Biologi

Elevene i biologi har gjennomført et større studium i sammenligning av organsystemer hos ulike dyregrupper.

Elevene i biologi har gjennomført et større studium i sammenligning av organsystemer hos ulike dyregrupper. Organer for respirasjon, sirkulasjon og ekskresjon har vært undersøkt ved disseksjon av bøtdyr (blåskjell), leddorm (meitemark), leddyr (sjøkreps) og pattedyr (gris). På bildene ser vi elevene jobbe med gris. Til studiet bruker vi dødfødte griser.