Informasjon om inntak og frister

Har du søkt videregående opplæring i Akershus for skoleåret 2015-2016? Da er det viktig at du husker svarfristen.

Viktige datoer:

  • Første inntak : 9.juli
  • Svarfrist første inntak: 17.juli
  • Andre inntak: 24.juli
  • Svarfrist andre inntak: 1.august
  • Skolestart: 18.august

 

Følger du ikke fristene og bestemmelsene, mister du den lovfestede retten for skoleåret som kommer.

Svar registreres på www.vigo.no

Mer info om stipend, skoleskyss, klagefrister og skolestart finner du i vedlagte brosjyre.