Fadderordning

Vi ønsker at alle våre nye elever skal få en god start på skoleåret og føle seg velkommen. Ved Nes videregående skole har vi derfor etablert en fadderordning ved skolestart.

Vi ønsker at alle våre nye elever skal få en god start på skoleåret og føle seg velkommen. Ved Nes videregående skole har vi derfor etablert en fadderordning ved skolestart.

Fadderne har et spesielt ansvar for at nye elever skal oppleve tilhørighet og bli en del av skolefellesskapet. Trivsel og trygghet er nemlig helt avgjørende for god læring.

Lederne i faddergruppa blir presentert for alle Vg1-elever første skoledag. De vil også komme på klassebesøk og presentere seg. Skolens faddere har lett gjenkjennelige blå t-skjorter med påskriften "spør meg!". De vil være synlige i skolemiljøet i midttimer og friminutt, og de to første skoleukene vil du finne dem ved et eget bord i skolens vestibyle.