Kartleggingsprøver

Gjennomføres i uke 35, 36 og 37.

Skolen vil i uke 35, 36 og 37 gjennomføre kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk. Kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver er ikke lenger obligatoriske, men skolen oppfordrer sterkt alle Vg1-elever til å gjennomføre dem. Prøvene er verktøy som lærere kan bruke til å få et bedre grunnlag for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt i videregående opplæring.

Se vedlegg for mer informasjon.