Resultater fra årets skolevalg.

Skolevalget ble gjennomført fredag 4/9-15. Det var god oppslutning med over 85% deltakelse.

Gruppa fra faget Politikk og menneskerettigheter med lærer Johannes i spissen hadde ansvaret for gjennomføringen av skolevalget. Det var god deltakelse med 442 avgitte stemmer.

 

Parti

Stemmer

Prosent

Arbeiderpartiet

117

26,47   %

Fremskrittspartiet

90

20,36   %

Venstre

43

9,73   %

Høyre

42

9,50   %

Blanke

40

9,05   %

Miljøpartiet De Grønne

24

5,43   %

Piratpartiet

23

5,20   %

Sosialistisk Venstreparti

19

4,31   %

Rødt

17

3,85   %

Kristelig Folkeparti

11

2,49   %

Pensjonistpartiet

6

1,36   %

Senterpartiet

6

1,36   %

Partiet De Kristne

3

0,68   %

Demokratene i Norge

1

0,23   %

Sum

442