European Youth Parliament

Nasjonalsesjonen for European Youth Parlament ble i år avholdt i Bergen. Nes vgs var representert med tre elever.

Eira, Ellen Marie og Vilde dro sammen med Johannes (lærer) til Bergen for å representere Nes vgs i EYP. Elevene har alle programfaget Politikk og menneskerettigheter, og de har arbeidet med elever fra andre videregående skoler for å løse en større politisk problemstilling.

De ble delt inn i ulike komitèer som gjenspeiler noen av komitèene i Europaparlamentet, og de har arbeidet med å lage en resolusjon på en realistisk problemstilling for Europaparlamentet. Komitèens resolusjoner ble tilslutt lagt frem under General Assembly. Her ble resolusjonene debattert mellom de ulike komtèene samtidig som de måtte forsvare sine egne resolusjoner.