Skoleprogrammet VIP

Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom.

VIP-programmet er et nasjonalt skoleprogram finansiert av Helsedirektoratet. Programmet er effektevaluert av Folkehelseinstituttet i 2011 (les mer om forskningen på www.vipweb.no) og er beskrevet som et virksomt tiltak for barn og unges psykiske helse av www.ungsinn.no.