Fylkesfinalen i ENOVA's innovasjonscamp

Tirsdag 17. november deltok to lag fra Nes vgs sammen med 18 andre lag i fylkesfinalen i innovasjonscamp i Oslo. Her kan du se de ulike oppgavene og flere bilder.

Nes vgs sendte to grupper fra Vg2 studiespesialisering til fylkesfinalen i ENOVA's innovasjonscamp. Disse gruppene vant den lokale innovasjonscampen på Nes vgs.

Det ble gitt to ulike oppdrag, elevene valgte hvilket de ønsket å svare på. Elevene jobbet i syv timer med godt engasjement og god arbeidsinnsats.

Oppgave 1: Klimavennlig transportforetak

Gruppen skal starte en klimavennlig bedrift innenfor transport. Hva slags bedrift vil dere starte?

Gruppen skal utforme et løsningsforslag for en slik klimavennlig bedrift. Løsningen skal være en vare eller tjeneste. Løsningen skal forankres i en forretningsmodell.

Oppgave 2: Hvordan gjøre det norske boligmarkedet mer klimavennlig?

I følge statistisk sentralbyrå var det i 2014 nesten 2,5 millioner boliger i Norge. Den norske boligmassen står for nesten 40% av Norges samlede energibruk. Det er en uttalt politisk målsetning at energibruken i boliger skal reduseres kraftig. Hva kan gjøres for at flere boligeiere skal velge energieffektive boliger?

Gruppen skal utforme en eller flere løsninger på hvordan man skal få flere i boligmarkedet til å velge energieffektive løsninger i boligene sine. Dette kan være i form av regulatoriske virkemidler, økonomiske virkemidler som støtteordninger, markedsføringskampanjer og/eller utforming av boligene.

Begge gruppene fra Nes valgte oppgave 2. Det ble dessverre ingen seier, men elevene gjorde en god profil.