By- og tettstedsutvikling forts

Prosjektet til Markedsføring og ledelse i Vg3 fortsetter. I dag har gruppa vært på rådhuset og fått innblikk i utviklingsplanene til kommunen.

Akershus fylke arbeider med et større prosjekt for tettstedsutvikling sett i forhold til utvikling av infrastruktur - transport, bolig- og næringsutvikling. I denne forbindelse er den enkelte kommune pålagt å gjennomføre noen mulighetsstudier som de tar med seg videre inn i kommunal planlegging for årene som kommer. Skolens bidrag er et lite innspill i en større sak, og vi ser det som nyttig å kunne være bidragsytere med ytringer/meninger fra de yngre som med tiden vil etablere seg i Nes og/eller komme tilbake til Nes for å etablere seg med familie. Hva ser de for seg av behov om 10 år?  Hva skal til av aktivitetstilbud og forretningsdrift for å trekke mennesker til Årnes? Hva skal til for at Årnes blir en attraktiv plass å flytte til?

I den forbindelse har elevene utarbeidet en spørreundersøkelse som vil være med på å kartlegge hva som er viktig for å trives på Årnes.