Elever reiser til Nepal

Joakim og Haakon i 2STB reiser på 10 dagers prosjektreise med Strømmestiftelsen til Nepal sammen med lærer Sandra Hee Isdahl Kalvenes.

Elevene ved Nes videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Strømmestiftelsen og salmet inn penger til deres prosjekter. Fra skoleåret 2017/2018 støtter elevene Strømmestiftelsens nye innsamlingskonsept "Sjef i eget liv" som er en ettårig utdanning for ungdom, primært jenter, i alderen 13-19 som har sluttet på skolen eller ikka har hatt mulighet til å få skolegang grunnet fattigdom.

Elevene som reiser til Nepal skal blant annet besøke Samvad  som er et av prosjektene i "Sjef i eget liv".