SAMVAD = Dialog

Bistandsprosjektet vi støtter gjennom Strømmestiftelsen kalles SAMVAD, som betyr "dialog" på nepali.

Prosjektet Strømmestiftelsen har gående i Nepal kalles SAMVAD, som betyr "dialog" på nepali. SAMVAD er unge jenter som møtes 6 ganger i uka, omtrent 2,5 timer hver gang for å snakke om utfordringene de og andre møter på, eller kan møte på senere i livet. Barneekteskap, tvangsprostitusjon og utnytting noen av problemene man kan havne i som kvinne i Nepal. Målet med SAMVAD er å gjøre jentene til stolte unge kvinner som har kunnskap om egne rettigheter, og mulighet til å leve selvstendige liv hvor de kan tjene egne penger.

Jentene hjelper også å forbedre sine lokalmiljøer. Den opplæringen som starter med ungdommen, fortsetter i familien ved at de unge jentene lærer videre om f.eks. grunnleggende hygiene. Slik lærer også jentene å bli ansvarliggjorte, og får kjenne på hvordan også de kan bidra til å gjøre lokalmiljøene sine bedre, og muligens til slutt endre hele landsbyen.

Elevenes tanker etter turen:
I løpet av turen til Nepal har vi lært utrolig mye. Vi fikk oppleve en utrolig gjestfrihet. Til tross for at de fleste i Nepal eier veldig lite, så var de virkelig gjestfrie når det gjaldt servering og lignende. Vi ble alltid invitert inn og fikk mer enn nødvendig. Vi har lært at det ofte er slik at de som selv ikke har så mye er de som ønsker å gi og dele mest. Dette kan jo være fordi de vet hvordan det er å ha lite.

Vi ble godt kjent med prosjektet, vi fikk være med på sentrene og observere/delta i undervisningen der det var mulig.

En flott og lærerrik opplevelse.