Ungdataundersøkelsen 2019

Ungdataundersøkelsen vil bli gjennomført ved Nes vgs i uke 9-12. Her finner du informasjon om undersøkelsen.

Formålet med undersøkelsen er å gi ungdommer på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforsningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Korus-Øst på oppdrag fra Akershus.

Ved Nes videregående skole skal undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9-12.  Det er frivillig å svare, men alle skolens elever skal få tilbud om å delta. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk, og svarene er helt anonyme. Varighet ca en skoletime.

Du finner informasjon til foresatte og ungdom om undersøkelsen her:

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

Du kan også finne informasjon på sidene til ungdata:

http://www.ungdata.no/