Akershus energipark

Vg1 studieforberedende har vært på besøk hos Akershus energipark for å få informasjon om fjernvarmeanlegg og bruk av ulike energikilder.

Vg1 studieforberedende har vært på besøk hos Akershus energipark for å få informasjon om fjernvarmeanlegg og bruk av ulike typer energikilder. Kunnskapen skal de benytte til å utarbeide et forslag til mulige bærekraftige energiløsninger for skolens bygningsmasse.