Nyheter

Språklaben

En av våre språklærere har brukt tid på opprydding og dekorasjon på språklaben. Takk til Hernan som har gjort dette til et flott rom.

Elevrådsseminar høst 2014

Elevrådet er på plass og de har denne uken brukt to dager på elevrådsarbeid. Vi ser frem til å følge et aktivt elevråd dette skoleåret!

European Youth Parliament

Stor spenning rett før politiske diskusjoner på Lillehammer.

Biologi II på ekskursjon til Jotunheimen

Elevene tok for seg et fjelløkosystem.

Tobakksfri skoletid

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.