Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal medvirke til å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget (SMU) er et formelt organ der saker som angår elevenes skolemiljø behandles. Etableringen av SMU er et resultat av Kapittel 9a i Opplæringslova som omhandler elevene sitt skolemiljø.  

SMU skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall.

SMU skal ta for seg både det som berører det fysiske skolemiljøet og det psykososiale skolemiljøet, og vil behandle saker som elever tar opp. Dette er et viktig utvalg for deg som er elev, og det er viktig at du er engasjert i din egen skolehverdag og tar opp saker med en av representantene i SMU. Alle medlemmene i SMU har taushetsplikt.

Medlemmer i SMU 2018-2019:

Fra fylket: Torill-Marie Hauglid
Ledelsens representant: Anne Cathrine Marstein 
Ansattes representant: Susanne Mobæk 
Elevrepresentanter:

  • Martin Bjørk Halvorsen
  • Lasse Gueug
  • David Martin
  • Maria Bugge