Tillitseleven

Som tillitselev har du en fin mulighet til å være med på å påvirke skolehverdagen din.

Tillitseleven fungerer som et bindeledd mellom klassen og elevrådet. Tillitseleven skal formidle saker som er av interesse for elevene i sin klasse, og samtidig informere klassen om viktige saker som elevrådet tar opp. Derfor er det viktig å velge en tillitselev som er engasjert og som vil gjøre en god jobb for klassen.

Alle klasser velger tillitselev innen 7. september 2018.

Tillitselevenfår nødvendig opplæring ved oppstart av skoleåret. I september blir alle tillitselevene invitert til et todagers elevrådsseminar. Der blir de godt kjent og skolert i elevrådsarbeid, elevrettigheter, samt plikter og aktiv elevmedvirkning.

To ganger i året har alle tillitselevene avdelingsvis møte med skolens ledelse. Der gir tillitselevene tilbakemeldinger om klassemiljø, læringsmiljø og andre viktige problemstillinger rundt opplæringen.

Ta kontakt med oss i elevrådet eller miljøarbeiderne dersom du lurer på noe.

Still til valg som tillitselev - det er lærerikt og gøy.

Vi trenger engasjerte tillitselever!