Hva gjør vi?

Vi er skolens lavterskeltilbud og er tilgjengelige for samtaler med deg, om det du måtte trenge hjelp til.

Vi samarbeider tett med helsesykepleier, rådgiverne og skolens ledelse. Vi har alle taushetsplikt.

Miljøarbeiderne har en forebyggende funksjon, og skal bl.a. forebygge og dempe eventuelle elevkonflikter og bedre elevenes trivsel, klasse- og skolemiljø.

Vi jobber også rusforebyggende og samarbeider systematisk med politi og ulike kommunale instanser. Vi er i likhet med rådgiverne sertifisert til å gjennomføre testen «tegn og symptomer».

Som miljøarbeidere jobber vi aktivt med skolens handlingsplaner mot rus og mot mobbing. De er utarbeidet i samråd med oss og skal være en veiledning og informasjonskilde til elever og ansatte. 

Vi er også kontaktpersoner for elevrådet.