Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Mehtab Palani er PP-rådgiver på Nes videregående skole. PPT Romerike er en del av Veiledningssenteret, og er en fylkeskommunal tjeneste som gir tilbud til elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring på Romerike. PP-rådgiver holder til på kontor A132 i rådgivergangen, og er fast på skolen på onsdager, samt ved behov.

Har du problemer som går ut over skolesituasjonen? PPT tilbyr utredning og støttesamtaler til elever.

PPT s hovedrolle er å være sakkyndig instans ved vurdering av behov for spesialundervisning. De gir råd og veiledning til elever og lærere når det gjelder elevers faglige og psykososiale vansker. PPT samarbeider med ledelsen, rådgivere, helsesykepleier og miljøarbeiderne på skolen, og instanser utenfor skolen ved behov. For å få kontakt med PPT kan lærer eller rådgiver hjelpe deg. Du og dine foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT.

Kontaktinformasjon:
Mehtab.Palani@afk.no      

Tlf: 63 80 57 88