Hva gjør vi?

Trenger du råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg? Eller har du problemer med å takle skolehverdagen? Alle elever har rett til rådgivning. Rådgiverne har taushetsplikt.

Rådgivertjenesten tilbyr:

  • orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til enkeltelever og til klasser og grupper
  • veiledning i søking til skoler, høyskoler og universitet
  • hjelp til å orientere seg i Lånekassens reglement, samt videreformidling av spesielle opplysninger til Lånekassen. NB! All informasjon finnes på www.lanekassen.no
  • veiledning ved fagvansker, lese- og skrivevansker og funksjonshemninger
  • samtaler med elever som har problemer med konsentrasjon, trivsel, økonomi og annet
  • veiledning og hjelp til kontakt med PPT/OT, helsetjenester, NAV, barnevernstjenesten og andre instanser utenfor skolen
  • veiledning og informasjon om psykisk helse i alle Vg1-klassene i samarbeid med helsesøster (VIP).

Du finner også nyttig informasjon på oppslagstavlene i og utenfor rådgivergangen, på elevportalen, skolens hjemmeside og på it`s learning.