VIP ved Nes videregående skole

Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen

Informasjon til elever og foresatte for elever på Vg1.

VIP-programmet gjennomføres årlig på omlag 140 videregående skoler i hele landet. Tilbudet retter seg om alle Vg1-klasser på skolen. Programmet er et nasjonalt skoleprogram, finansiert av Helsedirektoratet som eies av Vestre Viken HF. Programmet er effektevaluert av Folkehelseinstituttet i 2011 og er beskrevet som et virksomt tiltak for barn og unges psykiske helse av www.ungsinn.no

På Nes videregående skole gjennomføres programmet hver høst, i ukene 41-45. I korte trekk går VIP-programmet ut på å veilede og informere lærere og elever om psykisk helse og ungdom. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse, og bli oppmerksomme på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske problemer og lidelser.

Elevene får sitt eget hefte der de blant annet møter overskrifter som:

  • Psykisk helse – Livet og sånn
  • Livet går opp og ned
  • Livet på skolen
  • Hvordan kan jeg ta vare på min psykiske helse?
  • Psykiske problemer og lidelser
  • Det blir bedre
  • Hvor kan jeg få hjelp og informasjon?

Elevene får tid til å arbeide med heftet på skolen, og de oppfordres til å levere inn egne spørsmål skriftlig og anonymt. Etter dette får hver enkelt Vg1-klasse besøk av helsykepleier og en fagperson fra psykisk helsetjeneste som sammen vil gi mer informasjon om, svare på spørsmål om og diskutere temaet med elevene.

I forbindelse med klassebesøkene vil fagpersonene være tilgjengelige for kontakt med leever som ønsker det. Ellers kan de snakke med helsesykepleier om ting de lurer på i forbindelse med sin egen psykiske helse.

Vi oppfordrer elever og foresatte til å samtale hjemme om det som skal foregå på skolen. Studieheftet som elevene får tildelt inneholder temaer som gjerne kan snakkes om hjemme.

Du finner mer informasjon om programmet her: www.vipweb.no.