Skade på elev

Hvis du skader deg i løpet av skoledagen, herunder til og fra skolen, skal du møte opp i ekspedisjonen ved skolen for å fylle ut skademelding så snart som mulig etter at skaden har skjedd.

Skademelding skal fylles ut selv om du ikke trenger å oppsøke lege. Skademeldingen fungerer som en dokumentasjon i tilfelle det senere skulle oppstå problemer i forbindelse med skaden du fikk.

Kontorpersonalet fyller ut skademeldingen, og sender den til NAV i kommunen du bor i.

Når du har fått kopi av skademeldingen fra skolen, leverer du bilag på utgifter du har, eller har hatt i forbindelse med skaden, til ditt lokale NAV-kontor for eventuell tilbakebetaling.