Elevkort

Alle elever ved Nes videregående skole får elevkort.

Nye elever

Vi bestiller elevkort for deg i etterkant av fotograferingen som foregår helt i starten av skoleåret.

Elever som har gått på Nes tidligere år

Elever som har fått elevkort tidligere skoleår, får endret skoleår på elevkortet sitt ved å klistre på et skoleårsklistremerke.

Utskriftskort

Du kan benytte elevkortet ditt som utskriftskort på skolens skrivere.

Mistet elevkort

Ta kontakt i ekspedisjonen dersom du skulle være uheldig å miste elevkortet ditt, eller det blir ødelagt.